Friande domen i barnsexmål kvar

HANINGE Riksåklagaren, RÅ, väljer att inte överklaga Svea hovrätts friande dom för en 16-åring som haft samlag med en person som nyss hade fyllt 14 år på en fest i Haninge.

Den avgörande frågan i målet var om 16-åringen haft skälig anledning att anta att 14-åringen inte hade fyllt 15 år.

Hovrätten kom fram till att 16-åringen inte varit så oaktsam som krävdes för straffansvar för sexuellt utnyttjande av barn.