Friare könsroller önskas på fritids

Lidingös fritidshem måste jobba mer mot traditionella könsroller anser Skolinspektionen.

Deras inspektion visar också att barngrupperna är ovanligt stora på Lidingö.

Under förra året inspekterades Lidingös alla skolor och nyligen sammanställdes resultatet. Även fritidshemsverksamheten inspekterades och fick kritik på en del punkter.

Det kom bland annat fram att Lidingös kommunala fritidshem jobbar för lite med att motverka traditionella könsroller.

– Vi ser att det sker ett visst jobb, men det är för ostrukturerat och för mycket upp till enskilda avdelningar och enskilda fritidshem vad man gör. Vi tycker man behöver en större systematik, säger Mats Peterson på Skolinspektionen.

Granskning visar också att Lidingö har lägre andel högskoleutbildad personal och i snitt nästan dubbelt så många barn per grupp jämfört med snittet i Sverige.

Skolinspektionen är dock inte uttryckligen kritisk mot att grupperna är stora, då det inte finns några riktlinjer för gruppstorlekar.

– Det beror ju på hur man organiserar grupperna, man kanske delar upp dem i mindre grupper ibland, säger Mats Peterson.

Skolinspektionen påpekar dock brister i utvärderingen av hur gruppstorlek och personalkompetens påverkar verksamheten.

De ställer därför krav på mer hänsyn till hur lokaler och kompetens ser ut när man sätter samman grupperna.

Det också finns brister i fritidshemmens planer mot kränkande behandling, anser Skolinspektionen.

Enligt Per-Åke Henriksson, utbildningschef på Lidingö, jobbar kommunen nu för fullt med att komma tillrätta med bristerna. Bland annat ska man förbättra jämställdhetsarbetet.

Att grupperna är stora beror på att det är extra populärt att gå på fritids på Lidingö. Och att det finns för få utbildade fritidspedagoger i kommunen skyller han delvis på staten.

– Det utbildas för få sådana. Men vi har nu själva tagit ett grepp på frågan och låter just nu ett antal personer utbilda sig till fritidspedagoger i samarbete med Högskolan i Jönköping.

Fakta

76 barn per avdelning