Frias för bildelsstölder

Det två män som åtalats för 34 stycken bilinbrott frias. Det står klart efter att hovrätten fastställt tingsrättens dom. Däremot döms männen för grovt häleri.

I våras greps två män från Litauen, påkomna med att hantera stora mängder stulna bildelar.

I mitten av juni dömdes de till https://mitti.se/ny-dom-mot-bildelstjuvar/”>fängelse och utvisning för grovt häleri. Däremot så frikändes männen från åtalet om att de skulle ha gjort sig skyldiga till 34 stycken bilinbrott.

Åklagaren Josefina Yalo, som hade målet i tingsrätten, var mycket besviken och valde att överklaga.

– Det saknas teknisk bevisning för enskilda stölder, men jag tycker att man borde se till brotten som helhet. Jag tycker att jag har tillräcklig bevisning för stölderna, sa hon då till Mitt i.

Nu har hovrättens dom fallit. Rätten går på tingsrättens linje.

I domen skriver hovrätten att utredningen med styrka talar för att de tilltalade ”på något sätt har medverkat vid i vart fall en del av bilinbrotten” men att den roll de haft vid brotten inte gått att fastställa, därför ska tingsrättens dom stå fast.

Under sommaren har ett flertal domar mot bildelstjuvar fallit. Flera av de dömda kommer från samma stad i Litauen, och polisen misstänker att brottsligheten är organiserad. Rättsväsendet har dock inte kunnat bevisa att dömda haft samröre med varandra.

Bilinbrotten, som var mycket vanliga i början av året, har sedan dess sjunkit. Polisen menar att man kraftigt begränsat bildelstjuvarnas kapacitet att begå brott.