Fridlysta backsippor försvann

Backsippsplantorna i Lindholmen fick aldrig blomma klart.

Där de fridlysta blommorna växte finns bara en grop kvar.

Eva Jensen från Lindholmen följer varje år de små lila backsipporna som växer vid det gamla missionshuset, nära Granby gård i Lindholmen.

– Jag har följt dem varje vår från knopp till blomma, säger hon.

Men när hon skulle gå och titta på sipporna i förra veckan möttes hon av två stora gropar i stället för de små klockformade blommorna.

– Jag tror att någon tycker att de är så sällsynta och vackra att de vill ha dem i sin trädgård.

Backsippan trivs bäst i torr och sandig mark. Den finns i stora delar av Europa men är sällsynt. Därför är den fridlyst i de flesta länder, så även i Sverige.

I Sverige finns runt 300 fridlysta arter, både växter och djur. Det är regeringen som beslutar om fridlysning. Den som bryter mot regeln – alltifrån att döda ett fridlyst djur till att plocka en fridlyst blomma – begår ett brott mot artskyddsförordningen som i sin tur sorterar under miljöbalken.

Böter och fängelse kan bli påföljden.

Just backsippor finns att köpa i trädgårdshandlar. Men köpesipporna har enligt Eva Jensen inte samma färg som de som växer fritt.

– Jag tycker att det är jättetråkigt att de här blommorna är borta. Men alla kanske inte vet vilka blommor som är fridlysta, säger hon.

Fakta

30 fridlysta arter

Det finns runt 30 fridlysta växter i Stockholms län.

Några av dem är: orkidéer, backsippa, blåsippa, buskvicker, dvärglåsbräken, finnögontröst, grenigt kungsljus, humlesuga, kalvnos, kattmynta, knippnejlika, kärrnäva, murgröna, mistel och parksmörblomma.

Dessa får man inte plocka, gräva upp eller skada eller ta frön ifrån.

Vidare får man inte gräva upp eller sälja: gullviva, liljekonvalj eller lummerväxter.