Frikänd Värmdöbo får ersättning

Värmdö En 29-årig Värmdöbo får 32 626 kronor i ersättning för att han i september förra året satt frihetsberövad under två veckor.

Mannen anhölls och häktades misstänkt för grov misshandel, men frikändes i Stockholms tingsrätt. Justitiekanslern ger honom 17 000 kronor i ersättning för det lidande han utsatts för. Resterande delen av ersättningen utgår för förlorad arbetsförtjänst och ombudskostnader.