Friluftslivet får högre status

Täby ska få en friluftsplan för att kartlägga och höja statusen på friluftsfrågorna. Planen ska dels innehålla en långssiktig strategisk del, ett planeringsunderlag, och en mer konkret del som kommer att få formen av en åtgärdslista.

Mer motion och mindre konflikter i friluftsområdena är två av målen när Täby nu får en friluftsplan.

– Täby har fantastiska förutsättningar för friluftsliv med stora sammanhängande skogsområden, konstaterar kommunens fastighetschef My Rönnols. Men vi behöver se över, utveckla, skylta upp, tillgängliggöra och anpassa dem så att fler kan hitta till och nyttja våra fina områden.

Nu ska föreningar och allmänhet bjudas in för dialog kring vad man önskar sig.

– Vi har redan en hel del idéer men vi vill ha lite input från våra egentliga uppdragsgivare allmänheten.

Fakta