Friskola en fråga för kammarrätten

HANINGE. Ödet för den svenskfinskspråkiga friskola som Haninge vill starta avgörs snart i kammarrätten, dit ärendet överklagats. Skol­inspektionen har sagt nej till skolan då uppgifterna om elevunderlaget varit för vaga.

Haninge blev i fjol ett förvaltningsområde för det finska språket och sedan tidigare finns en finsk förskola i kommunen. Haninge anser att det är problematiskt att barnen där inte kan läsa båda språken när de fyllt sex år.

Cirka 30 barn berörs.