Friskola får nej på grund av osäker elevprognos

Nyheter Skolinspektionen avslår friskolan Maestro Svindersviks ansökan om att starta förskoleklass, grundskola för årskurserna 1–9 och fritidshem i Tyresö.

Skolinspektionen menar bland annat att Maestroskolans elevprognos för Tyresö är alltför bristfällig. Därför ifrågasätter man om verksamheten kan bedrivas långsiktigt och om budgeten är tillförlitlig och realistisk.

Maestroskolan bedriver grundskoleutbildning kombinerat med undervisning inom musik, dans, bild och form.

När det gäller Internationella engelska skolans ­ansökan om att starta skola, så har inget beslut kommit än.