Friskola följde inte upp elevs sjukdom

TUMBA Kunskapsskolan i Tumba får kritik av Socialstyrelsen för att inte ha följt upp en elevs ryggsjukdom, skolios, som upptäckts i årskurs 6. Eftersom det inte finns någon dokumentation av genomförda hälsokontroller är det osäkert om det fanns någon fungerande skolhälsovård när eleven gick där.

Ärendet har lex Maria-anmälts.