Min lokala hjälte

Friskola hade stora brister

SOLBERGA Friskolan Stockholm international academy, som startades i höstas, har stora brister. Det visar de tillsynsbesök som Skolinspektionen gjort. Enligt myndigheten får eleverna inte förutsättningar att tillgodogöra sig den utbildning som de har rätt till.

Skolans arbete med särskilt stöd måste nu utvidgas, utvecklingsplanerna förbättras och lokalerna behöver bli mer ändamålsenliga, skriver Skolinspektionen i ett föreläggande.