Friskola i Älvsjö tvingas stänga

Friskolan Central Skola Al-Huda­ i Älvsjö stängs med omedelbar verkan. Det har skol­inspektionen beslutat.

Orsaken är att friskolan har flera allvarliga brister. Exempelvis får eleverna inte tillräcklig undervisning i flera obligatoriska ämnen, skolan följer inte kursplanen och betygssätt­ningen är rättsosäker.

– Vi uppmanar elever och föräldrar att så snart som möjligt ta kontakt med sin hemkommun för att planera en fortsatt skolgång i andra skolor, säger Håkan Eilard, enhetshef på Skolinspektionen.

Central Skola Al-Huda har cirka 70 elever från förskoleklass till och med årskurs nio.