Friskola i Sätra har försatts i konkurs

Internationella skolan för rättvisa och fred i Sätra har gått i konkurs. Det upplystes eleverna och deras föräldrar om i förra veckan.

Skolan stänger först i sommar och konkursen kommer därför inte att påverka de 120 elevernas pågående termin, enligt uppgifter till Lokaltidningen Mitt i.

Eleverna som går elever i årskurserna 4 till 9 kommer till höstterminen att beredas plats på kommunala skolor.

Hösten 2010 tog Skolinspektionen det ovanliga beslutet att dra in skolans tillstånd efter en inspektion, men beslutet överklagades och verksamheten har fortsatt i väntan på slutligt beslut.