Friskola i Solberga kan tvingas stänga

Centralskolan Al-Huda i Solberga har visat allvarliga brister i sin verksamhet – ännu en gång.

Nu hotar Skolinspektionen med att dra in tillståndet för grundskolan.

Trots tidigare krav på bättring har ingenting hänt.

När Skolinspektionen gjor­de ett tillsynsbesök i skolan den 2 september 2011 fann man att flera allvarliga brister kvarstod. Central Skola Al-Huda erbjöd inte undervisning i samtliga obligatoriska ämnen, omsättningen på lärare var hög och flera lärare saknade lärarexamen.

Därtill hade skolan vid höstterminsstarten inte någon rektor och elever med behov av särskilt stöd fick inte den hjälp de har rätt till, vilket anses särskilt allvarligt mot bakgrund av att skolan uppvisar mycket låga kunskapsresultat, påpekar Skolinspektionen.

– Rektor håller på att arbeta med detta, han har redan börjat med det, säger Bessam Latif, vd för skolan till Lokaltidningen Mitt i.

Närmare detaljer rörande den allvarliga kritik skolan har fått är Bessam Latif dock fåordig om.

Redan i april 2010 påtalade Skolinspektionen allvarliga brister i Al-Hudas verksamhet. Bland annat konstater­ades då att de inte levde upp till de kunskapsmål som en grundskola ska förmedla.

I februari 2011 konstaterades att några av bristerna hade åtgärdats – men flera allvarliga brister kvarstod.

I maj förra året beslutade utbildningsförvaltningen att dra in tillstånden för Al-Hudas förskola och fritidshem på grund av missförhållanden.

På grund av tidigare brister gjordes därför ytterligare en inspektion i september 2011 som ligger till grund för den nya kritiken.

Senast den 7 maj 2012 måste Al-Huda ha vidtagit en lång rad åtgärder för att få fortsatt tillstånd att driva grundskola i höst.

Al-Hudas vd Bessam Latif anser inte att all den kritik som riktats mot skolan både nu och tidigare år är rättvis. Han understryker dock att de ändå tar det på högsta allvar.

– Vi försöker åtgärda detta, säger han.

Fakta

Två av tre lärare är obehöriga

Utbildningsorganisation­en Al-Huda AB driver sedan 2006 friskolan Centralskolan Al-Huda i Solberga.

Skolan har 68 elever.

Enligt ett nytt beslut hos Skolinspektionen har skolan grovt brustit i sitt uppdrag. Både 2010 och 2011 kritiserades skolans verksamhet för allvarliga brister.

Bara 32 procent av skolans lärare har lärarbehörighet, enligt Stockholms stad.

Källa: Skolinspektionen, Stockholms stad