Friskola lever inte upp till läroplanen

rudboda Den fristående Animo Montessoriskola på Lidingö får kritik av Skolinspektionen. Myndigheten anser att undervisningen inte följer den nya läroplanens krav och att eleverna inte får tillräckligt med utmaningar.

Skolans program för elever med särskilt stöd och de individuella omdömena måste också förbättras.

Nu har skolan fram till den 24 oktober på sig att åtgärda bristerna.