Friskola med brister stängs

Johanneshov Friskolan Distra Skola Syd i Johanneshov har stängts efter att Skolinspektionen återkallat godkännandet av grundskolan.

I ett tidigare beslut från den 22 maj konstaterade Skolinspektionen att skolan hade en rad allvarliga missförhållanden.

Friskolan ska inte ha åtgärdat bristerna i tid och har nu själv begärt att Skolinspektionen ska dra in godkännandet, skriver myndigheten på sin webbsida.

Företaget som drev Distra Skola Syd har även en gymnasieskola i Stockholm som Skolinspektionen granskade 2012.

En rad brister upptäcktes även där, men på gymnasieskolans webbsida skriver skolan att man ”arbetat hårt med att åtgärda och korrigera de brister som höstens besök identifierade”.