Friskola tvingas lägga ner i vår

Säbyholms friskola lägger ner till våren.

Bristande elev­underlag körde ekonomin i botten.

Skolans trädgårdsmästarutbildning har även fått skarp kritik.

Säbyholms Friskolor AB ska börja avvecklas under vårterminen 2014.

Skolan flyttade 2012 från Upplands Bro till Häggvik i Sollentuna och har ett naturbruksgymnasium, komvuxutbildning inom djur- och trädgårdsskötsel samt en yrkeshögskola för trädgårdsmästare.

Beslutet att avveckla skolan beror på allt färre elever och därav en allt sämre ekonomi.

– Det är djupt beklagligt för alla, men det har blivit absolut nödvändigt att fatta detta beslut, säger Ewa Frisk, styrelseordförande i Säbyholms Friskolor i ett pressmeddelande.

Ambitionen är att de flesta av skolans omkring 200 elever ska kunna gå klart sina utbildningar trots de problem som finns.

Kort innan beslutet om en avveckling fick Säbyholms trädgårdsmästarutbildning skarp kritik från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Myndigheten hotade att dra in utbildningens statliga stöd.

Bland annat pekade man på att studenterna saknar lokaler och verktyg som är ändamålsenliga.

Margareta Landh vid MYH har tidigare sagt till Lokaltidningen Mitt i att eleverna upplever att det här märkbart påverkar utbildningens kvalitet

Det började med att en student slog larm till MYH efter att hon utan resultat vänt sig till skolans ledning och tagit upp problem med utbildningen.

MYH genomförde då en enkät med samtliga studenter för att få ett bredare underlag.

Svarsfrekvensen låg på 84 procent, och det visade sig att den samlade bilden var samstämmig med klagomålen, enligt MYH.

MYH hade även granskat utbildningens ekonomi och funnit att ”det såg allvarligt ut”.

Lokaltidningen Mitt i har sökt ansvariga vid ABF Nordöstra som är huvudman för Säbyholms friskola, för en kommentar.

– Den samlade bilden var helt samstämmig med klagomålen. Margareta Landh, Myndigheten för yrkeshögskolan