Friskola vill etablera sig i Sickla

nacka Ännu en friskola har fått rätt av Skolinspektionen att etablera sig i Nacka. Företaget bakom skolan, Thorengruppen, har för avsikt att starta en skola med förskoleklass, grundskola med årskurserna 1–5 och fritidshem.

Nacka kommun har i ett utlåtande till Skolinspektionen berättat att man är positiv till etablering av friskolor men att det för närvarande är överkapacitet på Sicklaön där företaget vill etablera sig.