Friskolan kan få stanna – trots allt

Aktiviaskolan drev verksamhet utan bygglov. I augusti sa kommunen att den var tvungna att flytta.

Nu ansöker skolan om att stanna i tio år till.

Det var i maj som byggnadsnämnden fick in en ansökan om bygglov från den fristående resursskolan Aktiviaskolan. Men lokalerna på Fabriksvägen var inte ämnade för skolverksamhet och skolan fick avslag.

– Det är glasklart att det strider mot detaljplanen att ha en skola där, sa ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Bengt-Åke Grip (M) till Lokaltidningen Mitt i Vallentunasteget i en intervju i augusti.

Men nu verkar det som att skolan kan få stanna.

I veckan ansökte man om ett tillfälligt bygglov som, om det godkänns, ger dem möjlighet att stanna i lokalerna i tio år till. Liknande ansökningar görs när skolor sätter upp paviljonger under renoveringar.

– Vi har ansökt om lov att få stanna i fem år med möjlighet till förlängning i fem år till, säger skolans rektor Mikael Turulin.

Men något permanent bygglov är det inte tal om, säger enhetschefen på barn- och ungdomsförvaltningen Eva Lod.

– De kan betyda att de får vara i lokalerna i tio år till. Men det är absolut max, ­säger hon.

Hon anser inte att det finns någon anledning att oroa sig för barnens säkerhet i de nuvarande lokalerna.

– Jag har besökt verksamheten och har en väldigt positiv bild av den. De har fått i ordning väldigt fint och de fyller ett behov som finns. Men självklart är det bekymrande att de inte har bygglov, säger hon.

Vad som händer med barnen om skolan måste stänga igen är oklart.

– Vi som kommun har ansvar för att ta hand om de barn som är från Vallentuna. Vi kan till exempel placera dem på en annan resursskola. Det är värre för elever som kommer från andra kommuner, de kommer att behöva flytta på sig, ­säger Eva Lod.