Friskolan Maestro får inte starta i Värmdö

Nyheter Skolinspektionen säger nej till friskolan Maestro Svindervik AB:s ansökan om att få starta förskoleklass, grundskola och fritids i Värmdö.

Anledningen är att Skolinspektionen anser att Maestros ledning inte tillräckligt bra visat hur skolan ska få det antal elever som krävs för att ekonomin ska gå ihop.

Skolinspektionen har också synpunkter på att skolan inte redovisat hur barnen på mellanstadiet ska ges möjlighet till öppen fritidsverksamhet. Även den tänkta personaltätheten för de yngre fritidsbarnen får kritik.

Maestro finns sedan tidigare i Nacka med inriktningarna musik, dans och bild.