Friskolor kan få samma kö som kommunala

Sollentuna Barn- och ungdomsnämnden ska utreda ett gemensamt kösystem för kommunala och fristående grundskolor. Efter SVT:s avslöjade, att många friskolor väljer bort vissa elever till förmån för andra, har frågan om det fria skolvalet varit aktuell.

– Vi har inte sett några tecken på att det hänt här, men vi vill ändå säkerställa att det inte kan hända, säger nämndordförande Maria Stockhaus (M).