Här är friskolorna som får ja – och nej

Skolinspektionen har meddelat beslut om vilka grund- och gymnasieskolor som får klartecken, respektive avslag, på sina ansökningar om att starta friskola i Nacka.
Skolinspektionen har meddelat beslut om vilka grund- och gymnasieskolor som får klartecken, respektive avslag, på sina ansökningar om att starta friskola i Nacka.
Fem avslag, två godkända, en avskriven.
Skolinspektionen har meddelat beslut om vilka grund- och gymnasieskolor som får klartecken, respektive avslag, på sina ansökningar om att starta friskola i Nacka.
Mängden avslag till trots, de skolor som fått avslag har fortfarande chansen att bli godkända.

Skolinspektionen presenterade på tisdagen vilka fristående grund- och gymnasieskolor som får klartecken att starta friskola läsåret 2017–2018.

I Nacka har åtta friskolor ansökt om tillstånd.

Fem fick avslag, två klartecken och en har avskrivits.

Sandra Pihl, statistiker och utredare på Skolinspektionen, har tagit fram statistiken:

– Dom allra flesta som får avslag får avslag på elevprognosen och på sin ekonomiska prognos. Det är vanligaste orsakerna, säger Sandra Pihl.

Skolor kan också få avslag på grund av elevhälsan, att skolan inte har tillräckligt med pedagoger och kuratorer.

De som fått godkännande har kunnat visa att de kan driva fristående grund- eller gymnasieskola:

– Då har de kunnat styrka tillräckligt elevunderlag och tillräcklig ekonomi, säger Sandra Pihl.

 

Fakta

Här är skolorna som fått ja – och nej

Saltsjö–Duvnäs montessorisförskola, grundskola, nyetablering. Avslag

Thoren business school, gymnasieskola, nyetablering. Avslag

Raoul Wallenbergskolan Kvarnholmen,  grundskola, utökning. Godkännande

Adaptskolan, grundskola, nyetablering. Avslag

Kulturama grundskola, nyetablering. Avslag

Kunskapsskolan F-6, grundskola, nyetablering. Avskrivning

Kunskapsskolan Nacka Norra 4-5, grundskola, utökning. Godkännande

Jensen grundskola Nacka, nyetablering. Avslag.

I Nacka har åtta friskolor ansökt om att få starta skolverksamhet läsåret 2017–2018:

– De allra flesta skolor startar där det redan finns fristående friskolor. Nacka är en kommun där det redan finns friskolor, säger Sandra Pihl som en kommentar till antalet ansökningar i Nacka.

Även om en skola har fått avslag på sin ansökan innebär det inte att skolan är ute ur leken. Skolinspektionen kan komma att ompröva ansökningar och ge ett godkännande, om skolorna kompletterar med ytterligare underlag som Skolinspektionen finner tillfredsställande, påpekar Sandra Pihl.