ANNONS

Friteatern hotas att mista kulturstödet

Om förslaget klubbas kan Friteatern tvingas lämna Bristol.
Om förslaget klubbas kan Friteatern tvingas lämna Bristol.
Den grönblå majoriteten i kultur och fritidsnämnden har lagt ett förslag om att dra in kulturstödet för Friteatern. Enligt nämndens ordförande Johan Storåkers (L) är orsaken en försenad årsredovisning och ett rörigt bokslut, där teatergruppens två verksamheter blandas ihop.
ANNONS

En konflikt har blossat upp mellan de styrande politikerna i Sundbybergs kultur och fritidsnämnd och Friteatern Bristol. På nämndens nästa sammanträde, den 15 juni, lägger M+MP+L+C+KD fram ett förslag om att dra in Friteaterns kulturstöd för 2017, som förra året låg på över en halv miljon kronor.

Enligt förslaget är anledningen att Friteatern inte har ordning på sin ekonomin, samt att årsredovisningen lämnades in tio månader för sent.

”Ingen gräddfil för Friteatern”

En mycket oroande hantering av skattemedel anser Johan Storåkers (L).

– Vi vill att de föreningar som får kulturbidrag ska ha ordning och reda på sin ekonomi, och vi vill få ta del av deras resultat och balansräkningar. Samma sak gäller alla föreningar och det ska inte vara en gräddfil för Friteatern. Det är Sundbybergarnas skattepengar vi talar om, säger han.

Enligt Eva Janstad, producent på Friteatern, så fick kommunen redovisningen för Bristol, den verksamhet bidraget avser, redan efter sommaren 2016. Den andra årsredovisning som kommunen begärde in, i november handlade om Friteaterns turnerande verksamhet, som inte alls omfattas av stöd från Sundbybergs stad. I sin tur medförde det svårigheter för teatern att leverera den slutliga årsredovisningen i tid, eftersom de inte fick någon framförhållning när stödet skulle betalas ut.

– Tidigare har vi fått en klumpsumma utbetalt för hela året. Då har vi kunnat planera vår ekonomi. Nu fick vi stödet utbetalat lite då och då. När man inte vet när pengarna kommer in, är det svårt att bedriva en verksamhet. Ett väldigt oseriöst agerande från kommunen, säger hon.

Anser att bokslutet är rörigt

Enligt den grönblå majoriteten i nämnden anser de att bokslutet rörande organisationens två verksamheter, Friteatern på turné och Bristol, är i en enda röra. Vilket de menar försvårar granskningen av teaterns redovisning.

Johan Storåkers anser att i de samtal som förts med Friteatern från både politiker och tjänstemän inte har lyckats förbättra situationen:

– Vi har ställt frågor och talat om för dem vad som gäller. Trots det, har det inte skett en förändring. Därför väljer vi att lämna ett förslag om att avslå deras ansökan för 2017, säger han

ANNONS

”Ordförande har sagt sitt och gått”

Den kritiken tillbakavisas av Eva Janstad. Hon anser att Friteatern har vidtagit alla åtgärder som nämnden bett om:

– Det har funnits flera tillfällen där vi har träffats men där det inte har varit något samtal. Ordförande har kommit och sagt sitt, och sedan gått utan att vi har fått komma till tals. Vi har också bjudit in nämnden flera gånger under hela året, och särskilt efter det att årsredovisning blivit klar. För att svara på en del frågor som de har ställt. Men då har ordföranden inte velat samla nämnden, säger hon.

Johan Storåkers svarar att tiden i bland har varit för knapp för att kunna närvara på Friteaterns möten:

– De har försökt bjuda in oss med kort varsel. Men de måste också förstå att det då blir svårt att delta på alla möten. Vi har även andra verksamheter att ta hänsyn till.

”Kritiseras för aktiviteter saknas för unga och gamla”

En annan kritik som nämnden riktar mot Friteatern är utebliven verksamhet för prioriterade grupper. För att motivera att kulturstöd ges till Friteatern, vill de gärna se aktiviteter anordnas för barn och unga mellan 7 till 20 år, personer med funktionsvariation och personer som uppbär pension.

– Vi har jobbat med de här grupperna i flera år och det är verkligen inget nytt för oss. Och som många Sundbybergsbor vet har vi sökt stöd för att göra en uppsättning tillsammans. Vi har kunskapen att fördjupa och utveckla den typen av aktiviteter hur mycket som helst. Men då måste vi få chansen till det.

Vad kommer hända med Friteatern om Sundbybergs stad väljer att avslå er ansökan?

– Då kommer det bli väldigt tungt att bedriva teater. Och väldigt tråkigt förstås. Eftersom det finns många människor i Sundbyberg som är positiva till Friteatern, säger Eva Janstad.