Fritids ska lära sig genustänk

Lidingö I vår ska Saga­teatern med drama som verktyg utbilda fritidshemmens personal i likabehandling. Arbetet är en fortsättning på det jämställdhet och mångfaldsarbete som redan riktats mot förskola och skola.

Sagateatern kommer nu att genomföra kurser med fokus på genus med totalt cirka 150 personer på Lidingö stads fritidshem. De jobbar med exempel och rollspel som utgår från deltagarnas dagliga verksamhet.