Efterlängtad fritidsgård planeras i Vega – men väntan blir lång

Vega byggs ut mest av alla Haninges kommundelar de kommande åren. Runt 3 000 nya bostäder står klara om några år, och då tros det bo 10 000 här. Men Vega får fortsätta vänta på en fritidsgård för tonåringar.

I kultur- och fritidsförvaltningens svar på ett inlämnat medborgarförslag om en fritidsgård i Vega, framgår att en fritidsgård, eller aktivitetshus, kan stå färdigt tidigast år 2021. Det har många gånger de senaste åren framförts önskemål om en fritidsgård i Vega.

Och det finns inplanerat i detaljplan 4 för Stadsdel Vega, som omfattar området väster om järnvägen. Aktivitetshuset föreslås ligga samlokaliserat med en f-9-skola intill den kommande pendeltågsstationen och huset väntas förutom fritidsgård innehålla gym, idrottssalar och bibliotek. Men tidigast om fem år kan det alltså bli verklighet.

Huvudsaklig målgrupp för fritidsgårdar i Haninge är tonåringar mellan 13 och 19 år.

Men redan nu ser utbildningsförvaltningen över möjligheten att starta fritidsverksamhet för 10-12-åringar vid Måsöskolan i Vega.