Fler skejtramper önskas, ny fritidsgård aktuell – och skolföräldrar protesterar

I dag finns bland annat konstgräs och skejtpark i Vendelsömalmsgropen. Nu hoppas en Haningebo på en grafittimur också.
Det har kommit in fler förslag om bättre eller utbyggda skejtramper runt om i Haninge, bland annat i Västerhaninge och Tungelsta. På bilden, nya skejtrampen i Vendelsmömalmsgropen, som stod klar i augusti 2015.
KOMMUNKOLLEN: En andra fritidsgård på gång i Brandbergen, flera önskemål om fler skejtramper – och nu protesterar föräldrar vid Ornö skola mot den långsamma renoveringen. Här är Kommunkollen måndag.


Fler förslag om bättre skejtparker rasar in
Det har kommit in ännu fler medborgarförslag om bättre skejtmiljöer i Haninge.
Skejtrampen i Västerhaninge bör rustas upp, enligt en Haningebo. Ett önskemål som tidigare också framförts. För Västerhaninges skateboardåkare finns i dag  en skejtboardramp vid Örtagårdsvägen, men den anses sliten av många och unga i Västerhaninge åker också vid Åbyplan och Västerhaninge centrum.

Läs mer: Haningekillar skejtar för att nå eliten

Asfalten på skejtrampen i Västerhaninge beskrivs nu som ett ”riktigt skämt” i ett av medborgarförslagen. Barn och ungdomar smutsar dessutom ständigt ner rampen så att den blir obrukbar, skriver personen. Det har varit aktuellt att kommunens skejtramp i Tungelsta byggs ut, men så har det ännu inte blivit, skriver en person.

Läs mer: Haningebo föreslår ny skejtpark i Västerhaninge

En annan Haningebo förslår att kommunen bygger en ny betongpark någonstans i Haninge. ”Skateboardkulturen börjar bli mycket större nu i Haninge och en betongpark här i Haninge hade varit klockrent för att skaffa sig en ny hobby och umgås med härliga människor”, skriver Haningebon, som också nämner Tungelstarampen.

”Att bygga ut den (Tungelstarampen) skulle vara extremt roligt då många som åker där faktiskt väntat i år på att få åka på större delar av betongen som bara står där.”


Föräldrar vid Ornö skola protesterar – vill se helt ny skola
Fyra föräldrar med barn på Ornö skola skriver nu till kommunstyrelsen och riktar kritik mot den långsamma byggnationen vid Ornö skola. Man vill att den utdragna renoveringen av skolan stoppas, och att kommunen snabbt fattar beslut om ett helt nytt skolhus i stället.

”Nu har dessa arbeten, som redan rimligen kostat avsevärda belopp, uppenbarligen avstannat, och fullständig osäkerhet råder om hur dagens problem ska lösas (…) Vi, barnfamiljer, på Ornö, vädjar nu till kommunstyrelsen att snabbt fatta beslut om uppförande av ett nytt skolhus på Ornö…”, skriver man bland annat.

Läs mer: Ornö skola döms ut av expert – ny M-kritik mot renoveringen

Frågan har det senaste året växt till en politisk stridsfråga i Haninge. Trepartialliansen är emot beslutet från i mars 2015 att renovera. Man menar bland annat att den gamla skolan ändå är för liten för Ornös framtida behov. Oppositionsråd Martina Mossberg (M) har nu föreslagit i en motion att kommunfullmäktige omedelbart upphäver kommunstyrelsens beslut att att renovera, och i stället uppför en ny skola.

Ornö skola.

Ornö skola.

Läs mer: Kultursakkunnig avgör om Ornö skolas framtid: ”Vi jobbar skyndsamt”

Kommunala fastighetsbolaget Tornbergets besiktningsman dömde i juni i år ut beslutet att renovera skolan, i ett besiktningsprotokoll. Men samtidigt menar stadsbyggnadsförvaltningen att de kulturhistoriska värdena är för höga för att en rivning av den gamla skolan ska ske. Detta gör att den politiska kommunledningen ändå vill fullfölja renoveringen, och inte bygga ny skola. Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) hävdar att kommunen inte har råd att stå med dubbla lokalkostnader. Rektorn Carina Reisö och Tornbergets vd Marita Anheim sade båda två i förra veckan till Mitt i att en färdig Ornö skola väntas stå klar i augusti 2017.

Barnen och personalen evakuerades i november/december 2015. Först flyttades man till församlingshemmet och bygdeföreningens lokaler, och sedan januari i år till den gamla lärarbostaden ”Klockargården” på skoltomten.

Ornö skola byggdes 1907 och är en av landets minsta skolor. 13 barn går på skolan i dag, och fyra barn på förskolan.

 

En andra fritidsgård aktuell i Brandbergen
Under 2017 ska kultur och fritid utreda möjligheterna till en andra fritidsgård i Brandbergen. Fritidsgården ska drivas av föreningar själva.
”En föreningsdriven fritidsgård har ett större fokus på föreningsverksamhet för unga och kompletterar på så vis den fritidsgård som finns och når till en annan målgrupp”, skriver Mehmet Coksürer (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i ett interpellationssvar till Vänsterpartiets Samuel Skånberg.

Även nattvandrarna i Brandbergen har jobbat för fler lokaler för ungdomarna i Brandbergen.

Det blir dock inget allaktivitetshus i kommundelen. Åtminstone inte just nu. Detta föreslog Samuel Skånberg, men Mehmet Coksurer (MP) menar att detta inte är aktuellt just nu.
”Vi har valt att fokusera på verksamhet som primärt riktar sig till unga i Brandbergen och utöka fritidsgårdsverksamheten.”


Läs mer:
 Nattvandrarna hoppas på en andra ungdomsgård i Brandbergen

 

Brandbergsgården.

En ny, andra fritidsgård är aktuell i Brandbergen. På bilden delar av Brandbergsskolan och Brandbergsgården.

 

Vendelsömalmsskolan får solcellsinstallation

Åk f-9-skolan Vendelsömalmsskolan får en solcellsinstallation. Enligt den ansökan om äskande ur kommunens ”Klimatmiljonen 2017” för projektet, framgår att det handlar om takinstallerade solceller med ”växelriktarpaket och informativ visuell publik skärm”. Anläggningen ska förutom att spara energi, göra eleverna intresserade av miljövänlig teknik, skriver Tornberget i sin ansökan.

Solcellerna ska sättas upp och vara på plats sommaren 2017. Projektet kostar två miljoner kronor.