3 av 4 fritidsgårdar kan bli kommunala igen

Nu kan tre av fyra fritidsgårdar bli kommunala igen.
Nu kan tre av fyra fritidsgårdar bli kommunala igen.
Kommunen kan 2018 komma att ta över tre av Väsbys fyra fritidsgårdar som idag drivs i privat regi.
Beslut tas på nästa möte i Kultur- och fritidsnämnden.

Sedan 1 januari 2014 drivs samtliga fyra fritidsgårdar i Väsby av privata utförare. Men från och med 2018 kan det bli ändring på det.

När Kultur- och fritidsnämnden har sammanträde den 14 november är frågan uppe på bordet och förslag till beslut är att inte göra en ny upphandling när de nuvarande avtalen löper ut den 31 december 2017. Det betyder att fritidsgårdarna övergår till kommunal regi igen. Undantag görs dock för Runbygården.

Att åter driva fritidsgårdarna i kommunal regi har varit en prioriterad fråga för inte minst Vänsterpartiet. Leif Bejhed (V), som är ordförande i Kultur och fritidsnämnden, ser flera fördelar med att kommunen driver gårdarna.

– När fritidsgårdarna var kommunala hade vi fler samarrangemang och gjorde fler aktiviteter tillsammans. Idag kör varje gård sitt eget och då får vi inte ut så mycket av skattepengarna som jag vet är möjligt, säger han.

Leif Bejhed menar att det inte bara handlar om ett ideologiskt beslut utan hänvisar till färre besökare och stor personalomsättning på flera av gårdarna. Han tror heller inte att kvaliteten skadas under nästa år när utövarna redan nu får reda på att de inte kommer att få driva gårdarna vidare.

– Jag känner inte den oron. Det blir en normal verksamhetsövergång, säger Leif Bejhed.

På samma sammanträde i kultur- och fritidsnämnden väntas också tas ett beslut om att anställa en särskild ungdomschef.

 

Läs mer: Oppositionen kritisk till förslaget