Fritidsgårdar tas över av Fryshuset

Skärholmen Nu är det klart att Fryshuset kommer att driva fritidsverksamheten för barn och unga i Skärholmens stadsdel.

Beslutet fattades av stadsdelsnämnden efter en upphandling där fem olika utförare hade lämnat anbud.

Fryshuset kommer att ta över verksamheten från och med den 1 april.

Avtalet gäller till att börja med i två års tid, men kan förlängas med ytterligare två år.