Fritidsgårdarna blir kommunala

Fritidsgården Lyktan; Hässelby gård
Fritidsgården Lyktan är en av de fem fritidsgårdar som berörs av beslutet.
Fritidsgårdarna i Hässelby-Vällingby har sedan 2014 drivits av Fritid Stockholm ab. Nu tar kommunen tillbaka driften.

Under gårdagens möte i stadsdelsnämnden fattades bland annat beslut om att stadsdelens fritidsgårdar ska bli kommunala igen. Det innebär att man väljer att inte förlänga avtalet med Fritid Stockholm som har drivit fritidsgårdarna i Hässelby-Vällingby sedan 2014. De fritidsgårdar som berörs är: Lyktan, Tegelhögen, Åkermyntan, Backstage och Grimstahörnan.

Vill utveckla verksamheten

Stadsdelsförvaltningen vill att fritidsverksamheten ska ha ett ökat fokus på trygghet, jämställdhet och delaktighet – och skriver i beslutsunderlaget att man vill driva fritidshemmen kommunalt för att kunna utveckla verksamheten i den riktningen.

I beslutsunderlaget nämns också brister som upptäckts vid oanmälda besök som ska ha gjorts av förvaltningen under 2017, bland annat brister i förhållningssättet till droger och tobak. Dessa brister ska dock ha åtgärdats.

I en kommentar skriver Fritid Stockholm att: ”Vi anser att det är tämligen osmakligt att i ett tjänsteutlåtande misskreditera oss som företag, vår personal och verksamheten som bedrivs vid fritidsgårdarna i stadsdelsområdet för att ge förslaget att ta tillbaka verksamheten i egen regi legitimitet.”

”Driftsform viktigare än kvalitet”

Kristdemokraterna i Stockholm ser negativt på att fritidsgårdarna nu kommunaliseras.

– Det vi ser nu verkar vara en rivstart på ett nytt år av återkommunaliseringar av välfungerande privat driven verksamhet. Det vittnar om en samhällssyn där familjerna och ungdomarnas bästa och valfrihet underordnas principen om att driftsform är viktigare än kvalitet, vilket nu drabbar de boende i Hässelby/Vällingby, säger Erik Slottner, gruppledare KD, i en kommentar.

Fritidsgårdarna kommer att fortsätta drivas av Fritid Stockholm fram till den 31 juli när det nuvarande kontraktet går ut.