Fritidsgårdarna ska drivas i privat regi

Från den 1 januari 2014 kommer kommunens samtliga fyra fritidsgårdar att drivas i privat regi.

Alliansen tror på bättre kvalitet men beslutet får också kritik.

– Jag tror på transparens inom den här verksamheten och där känner jag oro. När det drivs kommunalt finns en annan öppenhet med meddelarfrihet, något som jag tycker är viktigt, säger Leif Bejhed som arbetar på fritidsgården Smedbygården och är aktiv i Vänsterpartiet.

Att de fyra fritidsgårdarna nu ska drivas av tre olika aktörer tycker Leif Bejhed är problematiskt.

– I dag arbetar vi i personalen tillsammans och det har vi haft många samordningsvinster med. Nu blir varje fritidsgård en egen grupp och det tror jag inte är bra.

De olika anbuden har bedömts med olika poäng. Den kommunala verksamheten, som också har lagt bud på de fyra gårdarna, fick lägst poäng i samtliga upphandlingar, något som förvånar Leif Bejhed.

– Vi blev lite häpna faktiskt. Jag tror att det kan vara en del vackra omslag i anbuden och framför allt finns det en stark politisk vilja att privatisera. Vi har försökt vara ärliga och professionella när vi beskrivit vår verksamhet, säger han

Kristina Klempt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden som klubbade igenom beslutet om de nya privata utförarna i förra veckan, har en annan förklaring till varför det kommunala anbudet inte vann.

– Jag trodde att de skulle tagga upp lite och tänka, hur kan vi spetsa till det här, hur kan vi göra det här bättre. Det var min förhoppning. Men kanske saknades analysen lite för att ta ett steg till med verksamheten. De andra anbudsgivarna var kanske lite mer hungriga.

Samtidigt poängterar Kristina Klempt att hon gärna sett att kommunen fortsatt driva någon av gårdarna.

– Jag har varit väldigt nöjd med fritidsgårdarna men när jag mött ungdomar så har de själva framfört att de kanske vill ha lite andra aktiviteter och andra öppettider. Då är det bra att se om man kan erbjuda det och få ännu bättre kvalitet. Vi hade fyra riktigt bra anbud men tre var bättre än det kommunala anbudet.

Ersättningen till fritidsgårdarna kommer att bestå av en fast del, där summan är densamma som kommunen tidigare satsat på fritidsgårdarna, och en rörlig del som baseras på den årliga nöjdkundindexundersökningen som kommunen gör.

Fakta

Unga örnar driver två gårdar

Runbygården: Ungdom Väsby, ett företag baserat i Runby, tar över.

Grimbogården: Unga örnar tar över gården.

Smedbygården: Unga örnar tar över gården.

Väsbygården: Stockholms stadsmission tar över gården.

Källa: Upplands Väsby kommun