Fritidshem ska få mer personal

Sollentuna har störst barngrupper på fritids i hela länet – 25 barn per vuxen jämfört med 15 i Solna.

Nu ska kommunen öka bemanningen.

I Sollentuna går det 25 barn per anställd på fritidshemmen. Det innebär att kommunen har lägst personaltäthet i hela Stockholms län. I Solna och Stockholm, som är de kommuner med flest personal på fritids, går det 15 barn per anställd, medan snittet i länet ligger på 19,4.

– Det är en pressad situation, vi har för lite personal. Det blir större arbetsbelastning för de anställda, men det blir också tungt för barnen, säger Jonas Persson som arbetar som elevassistent och är vice ordförande i Kommunal Sollentuna.

Siffrorna kommer från fackförbundet Kommunals rapport ”Har någon sett Matilda” från oktober 2012, som bland annat visar på dramatiska nedskärningar på fritidshemmen i Sverige. Barngrupperna är mer än dubbelt så stora som 1980, och det går mer än tre gånger så många barn per vuxen på fritids i dag jämfört med för 30 år sedan.

Qarina Ström (V), ledamot i barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna, kräver nu att kommunen rekryterar mer personal – något som enligt henne har varit ett problem.

– Man måste ta reda på vad det beror på, att de inte söker sig hit. Om man inte kan höja lönerna får man hitta andra sätt som karriär­möjligheter och vidare­utbildning, säger Qarina Ström.

Nämndens ordförande, Maria Stockhaus (M), känner dock inte till att det ska ha varit svårt att rekrytera personal i den utsträckning man har velat.

– Det har jag inte fått några rapporter om.

Däremot ska kommunen nu öka bemanningen och se över utbildningsnivån på fritidshemmen.

– Vi har haft ett väldigt stort fokus på skolan de senaste åren, men nu är det dags att rikta strålkastarljuset mot fritidshemmen. Man behöver synliggöra fritids viktiga roll, säger Maria Stockhaus.

Någon exakt siffra på hur mycket bemanningen ska ökas finns det dock inte i dagsläget.

Det är en ­pressad situation.Jonas Persson elevassistent