Fritidstomter blir villatomter

Ådö Många fritidshus på Ådö ska i framtiden kunna göras om till åretruntboende. Därför tar kommunen nu fram en ny detaljplan för ett område på nästan 50 hektar där.

Detaljplaneområdet ligger omkring tre kilometer sydväst om Bro centrum och pendeltågsstationen. Om förslaget går igenom ska husägare på Ådö kunna bebygga sina tomter med större hus. 43 av tomterna ska bli möjliga att stycka av. Enligt förslaget ska Ådövägen byggas ut och få gång- och cykelväg.

Ett samrådsmöte arrangeras i Dagcentralen i Bro den 23 oktober klockan 17.