Fritt flygbuller ska ge fler bostäder

Inga regler för flygbuller. Det kan bli resultatet efter ny utredning.

En statlig utredning vill ta bort alla restriktioner för hur ofta Bromma flygplats får rätt att överskrida maxbullernivån på 70 decibel utomhus – det ljud som uppkommer när de största planen startar och landar.

Utredningen föreslår att högst 16 överskridanden per dag ska vara okej – men att Stockholm samtidigt ska undantas helt från gränserna.

– Det finns stora ekonomiska vinster i att ha en livskraftig flygplats i Bromma. Att sätta begränsningar på ett område som redan är så bullerutsatt ansåg man kanske vara svårt att förhålla sig till, säger Ludvig Elgström på stadsbyggnadskontoret som arbetar med flygplatsbuller och bostadsplanerande.

Går förslaget igenom kan reglerna användas till att öka den tunga och mest ljudliga flygtrafiken på flygplatsen.

Det statliga flygplatsbolaget Svedavias miljöchef Lena Wennberg, som deltagit i utredningen, säger att syftet med undantaget inte är att öppna för en ökning av trafiken, utan att göra det möjligt att bygga nya bostäder närmare flygplatsen utan att begränsa flyget.

– Vi kan inte lägga byggstopp runt hela vår verksamhet.

Bromma flygplats lämnade förra året in en ansökan till Transportstyrelsen om att bli uppgraderad som flygplats. Blir ansökan godkänd kommer de att ha möjlighet att kunna ta emot fler större plan.

Det finns stora ekonomiska vinster i att ha en livskraftig flygplats i Bromma.