Fritt fram att namnge parken i Porslinskvarteren

Så här ska den nya parken i Porslinskvarteren se ut.
Så här ska den nya parken i Porslinskvarteren se ut.
Parken i Porslinskvarteren ska bli Gustavsbergsbornas nya plats för rekreation och aktiviteter. Nu är det dags att döpa den.

Den grönskande parken ska löpa genom hela Porslinskvarteret från norr till söder. Den kommer att anläggas i etapper och om några år beräknas den stå färdig. Men redan nu ska den få sitt namn – av Värmdöborna själva.

Fram till den 9 maj är det fritt fram att lämna förslag på vad parken ska heta. Kanske går det att inspireras av namnen på de olika delarna i parkstråket. ”Blå blom-parken”, ”Salixtrappan” och ”Astertorget” är några av namnen, som kommer från porslin som har tillverkats i Gustavsbergsfabriken.

När omröstningen är avslutad kommer en namnkommitté att sammanställa inkomna förslag och presentera för tekniska nämnden som sedan fattar beslut.

Det är inte första gången Värmdöborna får vara med och bestämma kring sina nya kvarter vid porslinsfabriksområdet. Förfarandet var detsamma vid omröstningen av namnet till det nya kulturhuset (numera Porslinsfabriken). Där kom fler än 50 förslag. Däremot vann inte förslaget med flest röster, något som fick kritik.

Senast 9 maj går det att lämna namnförslag till parken i Porslinskvarteren.