Fritt fram att riva Kolingsborg

Efter Högsta domstolens beslut att inte pröva miljödomen kan arbetena vid Slussen gå vidare. Bland det första som märks är att Kolingsborg rivs.

– Vi behöver bygga en provisorisk bro där den står så att vi kan leda trafiken ner mot Skeppsbron när vi river den östra bron, säger Eva Rosman, kommunikationsstrateg på projekt Slussen.

Den östra bron är den som går från Skeppsbron upp mot Slussen och det är här den nya huvudbron ska gå när nya Slussen är klar.

– Det är ett pussel och allt måste ske i rätt ordning för att det ska funka. Men vi har ännu inte exakt planerat när Kolingsborg rivs och när den provisoriska bron blir klar, säger Eva Rosman.

Det är stökigt för fotgängare och cyklister att ta sig över Södermalmstorg. Kommer det att bli lättare?

– Vi försöker hitta nya lösningar hela tiden. Vi har till exempel ställt blomurnor vid Konsthantverkarna för att styra hur folk går. Men folk hittar nya sätt att röra sig över Slussen hela tiden. Vi kommer att försöka tala om hur man ska ta sig förbi.

Senare i höst stängs bil- och busstrafiken av på Skeppsbron i norrgående riktning. Trafikant­erna får ta en annan väg vid en vändplats som byggs i höjd med Zum Franziskaner och Tullhus 3.

Blir Skeppsbron därmed helt avstängd i norrgående riktning?

– Ja. Bilisterna får vända där. Vi river ju den östra bron. Bussarna får en provisorisk bro tillsammans med bilarna. Bussarna kan fortsätta på Skeppsbron medan bilarna får fortsätta via Munkbron.