Sjöfåglar kan ligga bakom bakterierna

Fågelbajs kan ligga bakom bakterierna i sjön Ravalen.
Fågelbajs kan ligga bakom bakterierna i sjön Ravalen.
Förra veckan avrådde kommunen från bad i Ravalen. Men nya provresultat visar att det är inte innebär någon hälsorisk att bada i sjön.

I fredags gick kommunen ut med en varning efter att vattenprover, tagna på tisdagen 25 juli, från Ravalen visat sig innehålla förhöjda halter av tarmbakterier. Bakterierna kan leda till magbesvär och därför kunde det innebära en hälsorisk att bada i sjön.

Men enligt prover tagna i fredags innebär det inte någon risk att bada i sjön. Resultatet som kom igår visar inte på en bakteriehalt över gränsen. Däremot får vattenkvalitén en anmärkning då det är nära gränsen.

– Vi kommer ta nya prover för att ta reda på om bakteriehalten har gått över gränsen, säger Rikard Dahlén, naturvårdschef i Sollentuna.

 

Vad den höga bakteriehalten kan ha berott på är inte klart. En anledning kan vara sommartorkan som har försämrat den naturliga omsättningen av vattnet i sjön.

– En annan anledning kan vara de många fåglar som lever i sjön och bajsar där, säger Dahlén.

Nu återvänder kräftan till Mälaren

Hela sommaren har naturvårdare krattat bort bajs från fåglarna vid badplatsen en gång om dagen. Men fåglarna är ofta vid badplatsen eftersom de kan vila på stranden och bryggan så det blir fort smutsigt igen.

Nu ska kommunen sätta ut en extra flytbrygga en bit bort från stranden för att gässen, förhoppningsvis, ska börja använda den som viloplats istället.

– Vi hoppas att gässen hellre ska ställa sig där eftersom de kan vara hel ostörda.

Flera personer har ringt in med frågor och synpunkter på badplatsen i Ravalen under sommaren. Det har dels handlat om vattenproverna och de många fåglarna men många reagerar också på att det är så mycket växter i sjön.

– Sjön är väldigt grund och då växer mycket rotade växter i hela sjön. Vi har en viss sorts alg som lägger sig som en heltäckningsmatta över hela sjön.

Spöregn + snålblåst = en typisk svensk sommar

Strax innan midsommar skördade kommunen den vegetation som växte när ytan men därefter har mindre bitar från algerna flutit runt i sjön. Rikard Dahlén menar att eftersom som sjön är så pass grund kommer det alltid vara mer växter i sjön än i andra badsjöar i Sollentuna.

– Vi kan inte få bort alla växter då skulle inte sjön funka som ett ekosystem, säger Rikard Dahlén.