Fritt fram för moln i Salem

SALEM Det är grönt ljus för kommunen att inte använda egna servrar utan i stället lagra information genom Googles molntjänster, med servrar någonstans i Europa. Salem har varit pådrivande i Sverige för användandet och har sparat 20-30 miljoner kronor på fem år. Kommunen använder molnets kontorsprogram såsom e-post, kalkylblad och ordbehandling, men enligt kommunen lagras ingen känslig information i molnet.

Sedan Datainspektionen (DI) drog Salem inför rätta har man tecknat nytt avtal som bland annat anger var data lagras fysiskt och hur länge. Nu har DI godkänt Simrishamns identiska avtal.