ANNONS

Fritt fram att övervaka – men inte på akuten

Det kommer fortfarande krävas tillstånd för att kameraövervaka vid sjukhusen.
Det kommer fortfarande krävas tillstånd för att kameraövervaka vid sjukhusen.
På parkeringen vid Huddinge sjukhus akut finns kameror, men inte inne på mottagningen.
På parkeringen vid Huddinge sjukhus akut finns kameror, men inte inne på mottagningen.
Det blir nära fritt fram för butiker, krogar och enskilda att ha övervakningskameror.
Men inte för akutsjukhus.
Helt befängt, tycker Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingråd.
ANNONS

I maj införs nya regler för kameraövervakning. Hittills har man fått söka tillstånd hos länsstyrelsen för att få sätta upp kameror. Nu ska det räcka med att följa lagstiftningen och Datainspektionens regler.

Så för butiker, krogar och enskilda blir det i princip fritt fram.

Våld och hot ökar i vården

Men inte för landstinget. Och det får landstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M) att se rött.

 

– Våld och hot ökar på våra vårdinrättningar, framför allt på akutsjukhusen. Jag tycker det är konstigt att det ska vara lättare för en butik att få kameraövervaka än för en akutmottagning, säger hon.

Enligt de nya reglerna måste nämligen myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse fortfarande ansöka om tillstånd för att få kameraövervaka, nu hos Datainspektionen. Undantag kommer dock att göras för kollektivtrafiken.

ANNONS

Så det ska ha hänt något innan man får tillstånd

Marie Ljungberg Schött

Landstinget har i sitt remissvar begärt undantag även för byggnader inom hälso- och sjukvården. Men fått nej. Däremot ska det vid tillståndsprövningen ”beaktas särskilt om kamerabevakningen behövs för att platsen är brottsutsatt” löd beskedet.

– Så det ska ha hänt något innan man får tillstånd. Vi vill vara steget före. Vi värnar patienterna och vår personal, säger Ljungberg Schött.

Fakta

Nya regler för kameraövervakning

Den som vill installera kameraövervakning måste enligt nuvarande regler söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Polisen har haft undantag, och kunnat kameraövervaka i max 30 dagar utan tillstånd.

I maj 2018 ändras reglerna för kameraövervakning, vilket innebär att man i de flesta fall inte behöver tillstånd.

Övervakningen kommer i stället att bedömas som hantering av personuppgifter.

För de flesta som vill sätta upp kameror innebär det att de måste följa dataskyddsförordningen, och den nya kamerabevakningslagen.

Polis och myndigheter som arbetar med brottsbekämpning  ska följa reglerna i den kommande brottsdatalagen.

Det blir endast myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse som behöver ansöka om tillstånd för att få kameraövervaka.

Källa: Datainspektionen