Frivilliga övade för akutsituationer

FRG Övning
Från FRG Solna-Sundbyberg deltog fem personer.
Deltagarna fick öva på att hantera vattentankar under dagen.
Deltagarna fick öva på att hantera vattentankar under dagen.
Vid bortfall av dricksvatten kan FRG få ansvar över vattentankar.
Vid bortfall av dricksvatten kan FRG få ansvar över vattentankar.
116 frivilliga deltog när Frivilliga resursgruppen (FRG) hade övningsdag i Kolsta i helgen. Fem stycken deltog från Solna och Sundbyberg.

Representanter från lokalgrupper i hela norrort fick öva på att hantera kommunikationsradio, evakuera bostäder och hantera vattentankar.
– Jag hade trott att vi skulle transportera vattendunkar om det blir en krissituation, men numera kan man hälla det i en byggsats som man viker upp. Det var oerhört mycket lättare än vad jag hade trott. Vattnet transporteras i kraftiga påsar, säger Per Völker från Solna-Sundbybergsgruppen, som menar att övningen var väldigt nyttig.

– Nu tror jag att alla som var där kan sätta upp en vattentank väldigt lätt.

Vi brukar försöka göra detta en gång per år

I Frivilliga resursgruppen (FRG) samlas vanliga medborgare som kan tänka sig att ställa upp vid exempelvis naturkatastrofer, när kommuner behöver hjälp att hålla ordning. Under helgen hölls en gemensam övning med representanter från tio norrortskommuner, i Kolsta.

– Vi brukar försöka göra detta en gång per år. Ibland krävs det att man är många för att göra övningen, men det handlar också om att spara pengar genom att samla ihop hela gänget. Alla som kan kommer, säger Peter Wallgren som är ansvarig för FRG i Järfälla, en av grupperna som deltog.

Det var Attunda brandkår som lånade ut sina lokaler i Märsta brandstation i Kolsta. Sammanlagt kom 116 frivilliga från tio lokalgrupper. Under dagen fick de öva på att prata i kommunikationsradio, att sköta evakuering av bostäder vid en större händelse, och att hantera vattentankar, om dricksvattnet skulle försvinna av någon anledning.

– Det är de tre mest troliga saker vi kan behöva ingripa och hjälpa kommunerna med, säger Peter Wallgren.