Frösunda IVO-anmäldes för patienter med sår

MAS anmälde två händelser på Hus H till IVO.
MAS anmälde två händelser på Hus H till IVO.
Patienter på Hus H fick sår som inte togs om hand på rätt sätt enligt kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS. Därför anmälde MAS två händelser till IVO under hösten.

Sundbyberg stads Äldrenämnd beslutade i går, torsdag, att formellt bryta avtalet med Frösunda Omsorg som drivit Hus H på Ekbacken, vilket Mitt i tidigare skrivit om.

Mitt i Sundbyberg har nu även tagit del av de två Lex Maria anmälningar som Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, MAS, gjort till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den första anmälningen gjordes 16 oktober i år. Anmälan rör en patient med flera olika sjukdomar, bland annat kronisk njursvikt, demens och reumatism. Patienten åt medicin som gjorde att hen lätt fick hudsår.

Under 2017 uppstod såren oftare, men det har varit svårt att följa hur de har tagits om hand, i journalen, skriver MAS i sin anmälan. Det har även saknats vårdplaner för patienten enligt anmälan. När patienten kom in till Karolinska sjukhuset skickade en sjuksköterska där en avvikelse till kommunens MAS, som bedömde detta som en allvarlig vårdskada.

Patienten avled på sjukhuset kort därefter.

Patient fick trycksår

Den andra anmälan gjordes av MAS tio dagar senare, 26 oktober. Den rör en patient som försämrats mycket snabbt under en månads tid och fick vård i livets slutskede. Patienten fick under den tiden flera trycksår, vilka enligt MAS orsakat patienten onödigt lidande.

Frösunda Omsorg skriver i ett pressmeddelande att de tycker att MAS utredningar är tunna och bristfälligt gjorda och att de kommer att komplettera med nödvändiga uppgifter till IVO. Frösunda Omsorg är i övrigt positiva till att Lex Maria-anmälningarna utreds av IVO.