Min lokala hjälte

Fruktträd, odling och lek i Enkehusparken

Många ska samsas i en park. I förslaget finns ytor både för lekande barn och för den som söker lugn och ro.
Många ska samsas i en park. I förslaget finns ytor både för lekande barn och för den som söker lugn och ro.
Enkehusparken i dag.
Enkehusparken i dag.
Enkehusparken är sliten och behöver rustas upp. Nu finns förslag på att plantera fruktträd och släppa in mer sol.

Enkehusparken är sliten och behöver rustas upp. Nu finns förslag på att plantera fruktträd och släppa in mer sol.

Det bor många på Norrmalm och parkerna utsätts för hårt tryck. Lekande barn och hundägare ska samsas med besökare som söker lugn och ro eller vill lapa sol.

Så hur gör man för att alla ska bli nöja?

– I dag är det en ganska unik planlösning med slingrande gångvägar och stora träd. Dessutom är parken ganska avskild, säger My Peensalu på Norrmalms parkavdelning. Så det finns nog behov av lite tydligare rumsbildningar i parken.

När hon och hennes kolleger gick ut och frågade parkbesökarna om vad de uppskattar och vad de vill ändra på kom det också fram att den inre delen inte är lika välfrekventerad. Och det fanns också de som tyckte att den delen var för skuggig.

– Framför allt på våren när det är lite blött är den delen inte lika trivsam. Solen kommer inte åt att torka upp efter snön är. Om vi kan få hela parken att nyttjas tror vi att det blir lättare för alla att hitta sin del av parken.

Kan ni behöva ta ner träd?

– Det är väldigt många träd och vi tror att några är i mindre god form. Dem kan vi antingen ta ner eller minska grenverket på. Vi vill bevara karaktären hos en park som har fullvuxna träd. Samtidigt vill man få in mer sol, så det är en avvägning. Men en del träd står ganska tätt och växer in i varandras kronor.

En rolig detalj är att det kan bli fruktträd i parken, något som tidigare ansetts olämpligt eftersom fallfrukten kan dra till sig skadedjur.

– Men det finns många härligheter med fruktträd. De förknippas ofta med privatträdgårdar och det är en känsla vi vill förstärka. Och vi har i uppdrag av staden att stärka ekosystemtjänster och bidra till ekologisk mångfald. Då spelar fruktträd en stor roll. Det finns också en naturpedagogisk poäng, att stadsbarn kan se hur frukter växer. Och vi vet att det är önskat.

Det kommer också att finnas utrymme för odling.

– Vi öppnar för den möjligheten. Det är efterfrågat i vissa delar av stan, kanske inte lika mycket här som på Kungsholmen. Men det kommer att finnas möjlighet för en odlingsförening att skriva kontrakt om det finns intresse.

Enkehusparken användes från början som trädgård av de boende på Enkehuset.

– Annars finns väldigt lite historia att hitta om parken. Men den lite slingrande stilen minner om ett engelskt och romantiskt ideal som vi gärna vill förstärka, säger My Peensalu.

Just nu är förslaget ute på samråd och vill man lämna synpunkter och önskemål kan man komma till Enkehuset den 24 oktober mellan 16.30 och 18.00.

– Då får man träffa oss som ska jobba med parken. Det är jag, en kollega och de konsulter som tagit fram ritningarna. Men man kan också mejla oss frågor under hela samrådsperioden.

Man kan också mejla på norrmalm@stockholm.se.

Den nya parken ska vara färdig 2019.

Fakta

Så här kan parken bli

Ny lekplats med tema trädgård och ekologi.
Fruktlund och möjligheter till stadsodling.
Trädgårdsmöbler.
Woodland: växter för halvskugga i den inre delen, till exempel azaleor och rhododendron.
Plank mot Vanadisvägen.
Borgerskapets enkehus låg från början vid Kungsträdgården och inrättades 1725 för fattiga borgaränkor och borgardöttrar.
1879 flyttade Enkehuset till ett nytt hus vid Norrtullsgatan 45