Fryst upphandling ska återupptas

UPPLANDS-BRO I november frös kommunen upphandlingen av äldreboendet Hagtorp. Detta efter att det avslöjats missförhållanden på äldreboenden runt om i landet. Man valde då att avvakta regeringens utvärdering av privata och kommunala vårdgivare och översyn av lagstiftning.

Nu har kommunstyrelsen gett socialnämnden i uppdrag att återuppta upphandlingen. Tjänstemännen arbetar med att ta fram förfrågningsunderlaget som kommer att beslutas i socialnämnden så snart som möjligt.