Fukt kvar i hus trots saneringar

Trots saneringar kvarstår problem med fuktskador i huset på Vasavägen.

Nu kräver miljönämnden att Järfällahus agerar.

Lokaltidningen Mitt i skrev om hyresgästen Lena Jernberg i oktober. Enligt läkare och miljöförvaltningen blir hon sjuk av luften i sin lägenhet i Jakobsberg.

Trots att Järfällahus AB, som äger huset, har gjort en omfattande sanering av källaren och lägenheten, kvarstår hennes hälsoproblem.

Nu visar en undersökning som Hyresgästföreningen beställt, att saneringen inte var tillräcklig.

Undersökningen, som gjordes den 1 november, visar bland annat att luft kommer upp från husets fuktskadade krypgrund till Lena Jernbergs bostad.

– Jag uppfattar konsultrapporten som gedigen, resultatet stämmer överens med beprövad erfarenhet om problem i fuktskadade hus, säger Mattias Göransson, miljöinspektör i Järfälla kommun.

Enligt honom behöver husgrunden dräneras utvändigt och krypgrunden rensas ur på gammalt fuktskadat byggmaterial.

Miljönämnden kräver nu att Järfällahus AB senast april 2013 utför dessa saneringsåtgärder.

Claes Thunblad (S) sitter själv inte i Järfällahus styrelse men säger att han som oppositionsråd har intresse av verksamheten i kommunens bostadsbolag.

– Självklart ska inte människor bli sjuka i sin bostad. Jag förväntar mig därför att Järfällahus genomför den nya undersökning som miljönämnden beslutat om och vidtar de åtgärder som eventuellt behöver göras.

Lena Jernberg säger att hon tycker att det är skönt att få ytterligare bekräftat att bostaden gör henne sjuk.

– Det är skönt att få det svart på vitt.

Järfällahus AB har valt att inte bemöta rapporten. Bolaget har tidigare hänvisat till att man inte kommenterar ärenden som rör enskilda hyresgäster.