Fukt och mögelrisk i de Jongs lägenheter

Tecken på fukt i mer än varannan lägenhet. Det visade en inspektion av 22 av privatvärden Wonna de Jongs bostäder.

Miljöförvaltningen varnar också för bakterien legionella.

I december gjorde miljöförvaltningen en inspektion av 22 lägenheter på Brantholmsgränd, Järnbärarvägen och Ekholmsvägen. Alla ägs av privatvärden Wonna de Jong. Syftet var att kontrollera brister i inomhusmiljön.

Inspektionen visade att flera hyresgäster lever med låg temperatur och fukt i sina lägenheter. Det framgår av den rapport som blev klar i förra veckan.

Tecken på fukt, och därmed risk för mögel, upptäcktes i mer än hälften av lägenheterna.

– Våra instrument indikerade fukt men vi har inte tittat under badrumsmattor och liknande. Fastighets­ägaren får utreda om det verkligen finns ett fuktproblem, säger Jens Dahlsköld, miljöinspektör.

Det är inte alls ovanligt att äldre hus med tiden får fuktproblem.

– I hus från 60-talet är det vanligt att ytskiktet börjar släppa igenom fukt. Särskilt vanligt är det runt golvbrunnen i badrummet. Det är därför man bör renovera med 20–40 års mellanrum, säger Jens Dahlsköld.

I flera lägenheter uppmättes även för låg inomhustemperatur. Vid en vägg i en bostad visade termometern bara tio grader. Enligt socialstyrelsen bör det vara minst 18 grader inomhus.

I tre lägenheter var dessutom temperaturen på varmvattnet för låg – vilket kan göra att den farliga bakterien legionella får fäste.

– Det är en av de vanligaste anmärkningarna vi ger vid inspektioner. Om varmvattnet är under 50 grader vid tappstället ökar risken för tillväxt av legionella, säger Jens Dahlsköld.

Legionella kan i sällsynta fall ge upphov till den farliga sjukdomen legionärssjuka. Symtomen är lunginflammation, feber och muskelvärk – och drabbar ofta personer med dåligt immunförsvar.

Hyresvärden Wonna de Jong har nu på sig till den 19 april att yttra sig över rapporten och meddela åtgärder. Lokaltidningen Mitt i har sökt representanter för bolaget, som hälsar att de inte vill prata med massmedier.

Fakta

Tecken på fuktproblem i tolv lägenheter

17 lägenheter på Brantholmsgränd, fyra på Järnbärarvägen och en på Ekholmsvägen fick besök av miljöförvaltningen.

I tolv lägenheter bedömdes det finnas risk för fuktproblem och mögel.

I fem lägenheter uppmättes för låg temperatur.

Två lägenheter fick anmärkning på bristande ventilation.

I tre lägenheter befarades risk för legionella på grund av för låg temperatur på varmvattnet.

Källa: Miljöförvaltningen