Fuktskadad mobil var bara utsatt för luft

nyheter När en kvinna från Väsby fick problem med att koppla upp sin nya mobil mot nätet ville företaget som sålde telefonen inte laga den. Företaget hävdade att mobilen blivit fuktskadad och hänvisade till korrosion och missfärgning på en kontakt.

Kvinnan anmälde företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som nu ger kvinnan rätt.

ARN menar att den så kallade fuktskadan är en naturlig reaktion av syre, koldioxid och vattenånga och skriver i sitt beslut att kunden rimligen ska kunna utgå från att mobilen kan komma i kontakt med luft utan att garantin upphör.