Full fart i byggplanerna för Årstaskogen

Årstaskogen
Det finns planer både för bostäder och naturreservat i Årstaskogen.
Planeringen av en utbyggnad av Årstaskogen pågår för fullt.
Exploateringskontoret vill ha 11 miljoner kronor för att utreda planerna på 1 000 bostäder.
Målet är att ge en första markanvisning i slutet av året.

Varken planerna för utbyggnaden av Årstaskogen eller protesterna mot desamma har tagit ledigt i sommar. Mitt i söderort kunde i förra veckan berätta att nätverket ”Bevara Årstaskogen” planerar att bjuda in ansvariga politiker till picknick i skogen den 22 augusti. Samtidigt pågår planeringen för att bygga 800 till 1 000 bostäder skogen för fullt.

Politiker bjuds in till picknick i Årsta skog

En tidig medborgardialog ska ske nu i augusti 2017. Ett start-PM beräknas till sista kvartalet i år då också en första markanvisning skulle kunna ges.  Ett beslut om naturreservat beräknas till våren 2018. Samråd om en första detaljplan kan ske tidigast fjärde kvartalet 2018.

Exploateringskontoret vill nu ha 11 miljoner kronor för att utreda en eventuell bebyggelse vidare. Exploateringsnämnden ska fatta beslut den 24 augusti.

Projektet beräknas kosta 300 miljoner

Målen som satts upp för projektet är tydliga. Skogen ska utvecklas som besöksmål för alla stockholmare. Staden vill skapa ”en ny siluett mot Södermalm, med högklassig arkitektur som samverkar med det kuperade landskapet.”

Projektet beräknas kosta staden 300 miljoner kronor. Utgifterna handlar främst om utbyggnad av vägar, ekologiska kompensationsåtgärder och utbyggnad av förskolor och kommunal service.

Exploateringskontoret bedömer dock att förutsättningarna för att projektet i slutändan ska ge ett positivt resultat är goda, trots investeringsutgifterna. Det beror framförallt på områdets mycket höga attraktivitet vilket förväntas avspeglas på framtida markförsäljningar. ”Resultatet påverkas dock till hög grad av hur många bostäder som kan byggas, fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter och framtida markpris”, skriver exploateringskontoret.