ANNONS

Fullmäktige inställt – för få ärenden

Fullmäktige skulle haft sammanträde i biblioteket den 7 november, men nu är det inställt.
Fullmäktige skulle haft sammanträde i biblioteket den 7 november, men nu är det inställt.
Kommunfullmäktiges skulle haft sitt nästa sammanträde den 7 november, men nu har det ställs. Enligt fullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M) beror det på att det kommit in för få ärenden. Men oppositionen är kritisk till beslutet.
ANNONS

Beslutet att ställa in sammanträdet togs av kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M).

– Det fanns inga riktiga beslutsärenden, det har nog att göra med att nästa sammanträda efter det är budgetfullmäktige. Då kommer det komma riktigt många ärenden, säger han.

Presidiet var dock inte enigt och Socialdemokraterna är starkt kritiska till beslutet.

– Det är mycket oroväckande med kommunfullmäktiges ordförandes agerande. Att ställa in ett fullmäktigersammanträde innebär att interpellationer och motioner inte kan debatteras. Nya initiativ kan inte heller lämnas in till fullmäktige. Den lokala debatten stryps, säger oppositionsrådet Annica Gryhed (S).

annica_gryhed_hogupplost

Annica Gryhed. Foto: Olof Holdar.

Hon anklagar den borgerliga majoriteten för att ha en skakig demokratisyn och riktar kritik mot vad hon uppfattar som de styrandes ovilja att diskutera politik på plats i kommunen.

– Jag kan konstatera att kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam gärna diskuterar situationen i Täby kommun med bostäder, flyktingmottagande och integrationsutmaningar i riksmedia, men helst inte här hemma i Täby, säger Annica Gryhed.

Kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M) tar dock lätt på kritiken.

– Vi har en arbetsordning för hur det här ska vara, det är ordförande som ska ta beslutet efter att ha diskuterat med presidiet. Det betyder inte att vi behöver vara eniga. De ville ha sammanträdet, men nu blev det inte så, säger han.

ANNONS

Han får medhåll av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M).

– Det är ordförande i fullmäktige som bestämmer om vi ska ha fullmäktige eller inte. Ibland finns det inte tillräcklig många ärenden, det har hänt ett antal gånger under mina år här. Om vi har nio eller tio möten per år har ju ingenting med demokratin att göra, säger han.

dq6q5541

Leif Gripestam. Foto: Olof Holdar.

Leif Gripestam är förvånad över kritiken att han inte skulle vilja diskutera politik i Täby.

– Det stämmer inte. Men vi står inför en kris som drabbar alla kommuner i Stockholms län oavsett styre. Om man som kommunal företrädare får möjlighet att diskutera det och försöka påverka regeringen är det lämpligt att gör det, det är synd att Annica Gryhed själv inte verkar tycka det är viktigt, säger han.

Nästa sammanträde för fullmäktige är den 28 november. Då ska beslut om nästa års budget tas.

 

ANNONS