Min lokala hjälte

Fullmäktige kan teckentolkas

Den 19 september samlas kommunfullmäktige för första gången i höst.

En nyhet blir att mötena kan teckentolkas. Bokning krävs dock på förhand.

Bakgrunden är en motion från kristdemokraten Maria Fälth som anser att tillgängligheten måste förbättras i kommunen.

I ett första skede utreddes om teckenspråkstolkning skulle vara möjlig att erbjuda under kommunens web-sändningar. Den lösningen skulle dock ha blivit omotiverat dyr, ansåg kommunledningskontoret.

Nu ges istället möjlighet att på förhand boka teckentolkning till mötena. Modellen ska utvärderas under hösten för att se om den ska bli permanent.