Fullmäktiges frågestund tas bort

SOLLENTUNA En dialog ska ersätta frågestunden i fullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår att frågestunden ska upphöra den 1 juli i år.

Anledningen är att frågeställarna ofta har fått svar på sin fråga via andra kanaler. Exempelvis kan man på webben ställa frågor till utvalda politiker och få svar där. Frågestunden på fullmäktigemötena har därför spelat ut sin roll, när inget nytt tillförs, anser kommunen.

Beslut ska tas i kommunfullmäktige den 13 juni.