Fullsatt vid möte om Långsjöskolan

Vid mötet deltog bland andra Jelena Drenjanin (M) ordförande i grundskolenämnden, Malin Danielsson (L) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Maria Springman Kjell, planarkitekt på kommunen och Kerstin Gelfgren, verksamhetschef för grundskolan.
Vid mötet deltog bland andra Jelena Drenjanin (M) ordförande i grundskolenämnden, Malin Danielsson (L) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Maria Springman Kjell, planarkitekt på kommunen och Kerstin Gelfgren, verksamhetschef för grundskolan.
Bakläxa för kommunens trafikutredning kring Långsjöskolan och kritik till politikerna för bristen av skolplatserna i Segeltorp - men också applåder för den nya skolan.

Så gick tongångarna när kommunen på måndagskvällen höll möte om Långsjöskolans framtid.

Segeltorpsskolans matsal var fullsatt på måndagskvällen när tjänstemän från kommunen och politiker höll möte för allmänheten om Långsjöskolans framtid.

Under två timmar haglade frågor om hur trafiken till och från den nya skolan ska lösas och varför just den tilltänkta tomten vid Lövsångarvägen är den kommunen väljer att bygga på.

Kritiken var stundtals hård mot de ansvariga, och Malin Danielsson (L) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor fick ställas till svars varför kommunen agerat så sent när behovet är så stort av skolplatser i Segeltorp.

– Vi har missat här helt klart, det är jag den första att erkänna. Men nu är det en akut situation och vi skulle egentligen ha behövt den här skolan redan i går. Nu är det den här tomten som vi ska bygga på, men jag lyssnar gärna på de som bor här för att tillsammans få till en bra lösning, säger Malin Danielsson.

Åhörarna var mycket tveksamma till den trafiklösning som presenterades. Många ansåg att den trafiksituationen som målades upp när många av barnen skjutsas till och från skolan i bil inte är realistisk. Många av de boende i närområdet är rädda att det ska bli mycket trafik på villagatorna och att den redan hårt trafikerade Häradsvägen ska belastas än hårdare.

Flera av de boende på Skördevägen fanns på plats. De bor alldeles intill den tilltänkta skolan, och de är oroliga att det de ska drabbas hårt av den ökade trafiken.

– Vi är 16 familjer som bor här som är oroliga, men vår gata finns inte ens med i trafikutredningen, säger Lennart Pilstam.

Det ifrågasattes även varför trafikmätningen gjorts under sportlov och midsommarveckan när det är betydligt färre bilister i området.

Under kvällen gavs det därför löfte om att göra om delar av trafikutredningen.

– Det behövs göras en del omtag på trafikutredningen och det har tillkommigt frågor att ta ställning till, som att göra en ny trafikmätning till exempel, säger Tora Landgren, projektledare på gatu- och trafikkontoret.

Men det fanns också många föräldrar på plats som gläds åt den nya skolan och dess placering. Det lyftes fram att det till så stor del handlar om personer som anses sig drabbade av den nya skolan i stället för att sätta barnen i fokus och se fördelarna med att skolan kommer att ligga mitt i ett bostadsområde och nära naturreservatet.

– Jag är verkligen för den nya skolan och det är bra att den byggs nära där familjer bor. Men det är synd att det finns så mycket frustration över hur det har hanterats. Kanske att de skulle få färre emot sig om det hade skött det mindre nonchalant, säger Micha Grönvalls med två barn som snart är i skolåldern.

Tanken är att ett förslag till detaljplan ska vara klart i sommar och att det ska ut till samråd i höst.

Byggstart är därefter beräknad till 2018 och skolan, med 420 platser, ska stå klar 2020.

Fakta

Platser som har valts bort

Tilltänkta platser för skolan som har utretts, men som sedan har valts bort.

Häradsvägen, Bildhuggaren – för långt avstånd från där skolan behövs.

Mickelsbergsvägen – sankmark samt mitt i ledningsstråk.

Lövdalsvägen – sankmark, för långt avstånd från där skolan behövs.

Trastvägen/Lärkstigen – för kuperad tomt med stort berg.

Påbyggnad Segeltorpsskolan – går inte byggnadsmässigt samt trafiksituationen skulle bli ohållbar.

Segeltorps industriområde – Inte kommunal mark, får inte bedriva skola nära vissa byggnader, samt att det finns en framtida planering för Spårväg syd i området.

Segeltorps IP – För långt avstånd från där skolan behövs, men intressant på sokt när Kungens kurva växer.