ANNONS

Fullt med avföring i skogen efter lägren

Kommunen tänker inte städa upp avföringen som är kvar på marken efter boende i lägren.

Men fekalierna kan innebära en smittorisk, menar folkhälsomyndigheten.
ANNONS

Cirka 80 personer bodde i kåklägret i Flemingsberg. Människorna avhystes från platsen, platsen städades på sopor – men på marken ligger avföring kvar.

– Det luktar fruktansvärt. Marken måste saneras, men vi har fått höra från kommunen är att det inte finns personal som kan ta hand om det, säger Lisbeth Krogh, Huddingepartiet.

Hon är kritisk till att låta avföringen ligga kvar.

– Som hundägare får jag böta om jag inte plockar upp. Jag tycker att kommunen har en skyldighet att sanera marken – annars borde kommunen bli bötfälld.

Oppositionen ville att kommunen genast skulle sätta ut tillfälliga toaletter, framför allt av humanitära skäl. Men det dröjde innan toaletter kom på plats.

Naturvårdsavdelningen vid kommunen hade hand om städningen av materiella saker. Men tillförordnade chefen Evy Åström menar att det är gatu- och park- avdelningen som i så fall ansvarar för avföringen.

Inte heller samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Tomas Hansson (KD), har någon uppfattning om avföringen utan hänvisar till den avdelningen.

Lars Lantz är avdelningschef för gatu- och parkavdelningen.

– Vi städade upp soporna med grävskopor, men vi har inte handplockat avföring. Det är ju som hundskit, det bryts ju ner i naturen. säger Lars Lantz.

ANNONS

Men såväl Naturvårdsverket som Folkhälsomyndigheten menar att det kan finnas faror med att låta avföringen ligga kvar.

– Urin har mycket fosfor i sig, vilket kan ge en förhöjd övergödningssituation om det rinner ut i grundvattnet, säger Linda Gårdstam, sektionschef vid Naturvårdsverket.

Hon är desto mer oroad över riskerna med avföringen.

– Om barn och djur kommer dit och går i det kan de sprida olika smittor, som salmonella.

Caroline Schönning, mikrobiolog vid Folkhälsomyndigheten, bekräftar riskerna.

– Det finns risk för spridning av olika magtarmssmittor, som till barn eller hundar. Och det är ju också otrevligt, hundars avföring ska ju tas omhand just av den anledningen.

Stockholms stad äger marken i Masmo, där avhysning av ett läger ägde rum i förra veckan.

– Självklart ska marken städas och saneras. Det är ett område med promenadstråk för människor och det blir ju en sanitär olägenhet, säger Juan Copovi-Mena, fastighetsdirektör vid Stockholms stad.

ANNONS